Consument ziet deeleconomie positief in

lawn mower (rafael-castillo via Flicker)Een aanzienlijk deel van de Nederlanders (68%) is positief over de zogeheten ‘sharing economy’, een samenleving waarin meer mogelijkheden zijn om bezittingen gezamenlijk te gebruiken. Dit blijkt uit het DuurzaamheidKompas, een gezamenlijk onderzoek van MarketResponse en Schuttelaar & Partners. Nederlanders ervaren delen als duurzaam. Volgens de meerderheid draagt het gezamenlijk gebruik bij aan saamhorigheid en geeft het vertrouwen in de medemens. Kortom, duurzaam delen spreekt aan als manier om mee te doen aan de participatiemaatschappij.
Nederlanders doen graag een ander een plezier.

Mensen wisselen het liefst (tuin)gereedschap, fietsen, auto’s, voedsel en kleding uit. Meer dan de helft van de consumenten geeft aan nu al producten met elkaar te delen. Als belangrijkste reden noemt 70% van de mensen dat ze anderen een plezier willen doen. En voor 40% van de Nederlanders is het zelfs de normaalste zaak van de wereld, zij vinden het vanzelfsprekend.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Delen: alleen met wie ik vertrouw

Vertrouwen blijkt belangrijk. Zo geeft een van de respondenten aan “Ik zou dat alleen doen met mensen die ik ken en vertrouw. Mijn auto zou ik bijvoorbeeld sowieso niet aan vreemden uitlenen.”

Consumenten die zelf liever niet delen (26%), zijn onzeker over de gevolgen van samen gebruiken. Bijna de helft van deze groep is kritisch of er iets met hun bezittingen gebeurt. “Huiverig in welke staat het terug komt” en “Ik zou dat alleen doen met mensen die ik ken en vertrouw”, zijn de reacties van twee respondenten.

Het Duurzaamheidkompas is een halfjaarlijks onderzoek onder ruim 500 respondenten naar trends in de Nederlandse publieke opinie over de meest actuele duurzaamheidsthema’s. Dit is een initiatief van research consultancybureau MarketResponse en communicatieadviesbureau Schuttelaar & Partners.

Over het onderzoek

Dit is de elfde meting van het Duurzaamheidkompas, een periodiek onderzoek onder ruim 500 respondenten naar trends in de Nederlandse publieke opinie over de meest actuele duurzaamheidthema’s. Het elfde Duurzaamheidkompas is kosteloos als PDF te bestellen via onderstaand formulier. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met  Willem Brethouwer, directeur.